Assos
Assos Tarihi
Assos Antik Kenti
Athena Tapınağı
Murat Hüdavendigâr Cami
Behramkale Köprüsü
Boston Müzesi Envanteri
Bir Portre
Assos Mutfağı
Assos Oteller & Pansiyonlar
Assos Resimleri
Sivrice
Apollon Smintheus
Babakale
Ziyaretçi Defteri
Telif Hakları © 2010.
Oğuz Savaş UYSAL
Yasal Uyarı

Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu Arkeolog. İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da yaptıktan sonra, Ankara Atatürk Lisesi’ni bitirdi. Ankara, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümünü 1957 yılında bitirmiş ve Türk arkeolojisinin duayenlerinden Ord.Prof. Dr.Ekrem Akurgal’ın önce öğrencisi sonra da asistanı olmuştu. Ardından, 47.dönemde yedek subaylığını (l957-1959) yapmış, terhisinden sonra Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümüne asistan olarak girmiştir. “Arkaik İon Mimarisi” konulu tezi ile bilim doktorasını vermiş, iki yıl Almanya’nın Heilderberg Üniversitesinde Prof. Roland Hampe’nin yanında çalışmıştır.

Türkiye’ye dönüşünden sonra Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisine devam ederek, arkeolojiden sonra mimarlık eğitimini de tamamlamıştır (l967-l974). “Lykia ve Karia da Roma Çağı Mimarisi” tez ile l969 yılında Doçent, l983 de profesör unvanlarını almıştır.

Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakülte-
sinde öğretim üyeliğinden İzmir, Ege Üniversitesi’ne naklen geçmiş ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nde “Tarihsel Çevre Koruma ve Restorasyon” bölümünü kurmuştur (l978). Bu dönemde Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Ege Üniversitesi’nde l978-l981 yıllarında Güzel Sanatlar Fakültesi dekan yardımcılığı görevini de üstlenmiştir

Bu arada Avusturya Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü ile Alman Arkeoloji Enstitüsü üyeliğine seçilmiştir

Eğe Üniversitesi’nden 1984 yılında ayrılmış ve T.A.Ç Vakfı’nın Genel Sekreterliğini üstlenmiş, aynı zamanda da kendi mimarlık ofisini de kurmuştur.

Arkeolojik tarihi çevre ve restorasyon uzmanı olan Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu çeşitli uluslar arası kongrelere tebliğ vererek katılmış, çeşitli bilimsel kuruluşlarda söyleşiler yapmıştır.

Prof. Serdaroğlu’nun katıldığı arkeoloji kazılar:

Prof. Dr.Ümit Serdaroğlu, l954 yılından itibaren Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal’ın yardımcısı olarak Eski Foça, Çandarlı (Pitane), Erdek (Kyzikos), Ergili (Daskyleion), Bayraklı (Smryna), Ildırı (Erythrai) kazılarında asistan ve Field Direktör olarak çalışmıştır.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin Keban Projesi çerçevesinde Kalaycık Tepe, Kalecikler ve Kilise Düzü kazılarını yönetmiştir (l968-1973).
Köyceğiz Dalyan Eski Kaunos antik kentinde ikinci direktör olarak kazılara katılmıştır (1961-1971).
Kaunos nymphaionu’nu, Olympos (Çıralı) antik kentine ait bazı anıtların ve İmparator Kapısının restorasyonunu tamamlamıştır.
Milas Ayaklı (Euromos) Zeus mabedinin onarımını (l969–1975)
Bodrum tiyatrosunun restorasyonlarını tamamlamıştır (l969-l982).
Burdur Gölhisar Antik Kıbyratis kenti ve çevresinde yüzey araştırmaları yapmış (l971-l978)
Aşağı Fırat Atatürk Barajı Göl alanında kalan kültürel varlıkların tespit ve tescilini gerçekleştirmiş ve sonuçlarını yayınlamıştır(l975-l978).
Keban Projesi kapsamında Ağın, Kalaycık Kalecikler kazılarını da kazı başkanı olarak yönetmiştir (l968-l974).
Prof. Dr. Baki Öğün ile birlikte l974’de Köyceğiz Dalyan’da Antik Kaunos kentinde çalışmış, ortaya çıkan eserlerin planlarını çizmiştir
Almanya’da Berlin’de l977’de bir yıl akademik çalışmalarda bulunmuştur.
Son arkeolojik çalışmasını Zeugma’da yapmıştır.
Türkiye’de Korumacılığa yönelik çalışmaları
Türkiye’de yerleşmeye yönelik ilk koruma plan çalışmasını Kayseri’nin Melikgazi İlçesi Gesi’de yapmıştır.
Ildırı Koruma Planı, Çandarlı Koruma Planı, İzmir, Kemeraltı ve Alsancak tarihsel sit alanlarının planlarını çıkarmıştır.
Ege Üniversitesi Döner Sermaye çalışmaları çerçevesinde, Prof. Dr. Sümer Gürel ile İzmir Kemeraltı, Alsancak, koruma planlarını hazırlamıştır
Doç. Dr. Aykut Karaman ile İstanbul Fatih ve Küçükçekmece koruma planlarını hazırlamıştır.
Adana Kemeraltı Cami Çarşısı onarım projesi ile Kayseri İç Kale onarımı ve çarşı projesini de çizmiştir.
İstanbul’da Belgrat Kapısından başlayarak kara surlarının büyük bir bölümünün onarımını yapmış; Marmara ve Haliç surlarının onarım projelerini hazırlamıştır.
Assos Çalışmaları

Bugün Behramkale, Behramköy olarak isimlendirilen Assos XVIII. Yüzyıldan itibaren Troas bölgesine gelen gezginlerin ilgisini çekmiştir. Assos ile ilgili olarak Choiseul-Gouffier ilk kez l809 yılında yayın yapılmıştır. Bunu Albay Leake (l800), Dr.Hunt (l801). Richter (l816).Prokesch von Osten (l826) ve Charles Texier (l833) araştırmaları izlemiştir. Sultan II. Mahmut tarafından Assos mabedine ait kabartmalı arşitrav blokları Louvre Müzesine armağan edilmiştir! Ardından Athena mabedi, nekropol, agora ve tiyatro da ortaya çıkarılan buluntuların bir bölümü Amerikan kazı heyeti tarafından Osmanlı Devletinden alınan izinle Boston Müzesi’ne götürülmüştür. Bugün Athena Mabedinin üst yapısına ait özgün kabartmalar Amerika’da Boston ve Fransa’da Louvre Müzesindedir.

Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu, Clarke ve Bacon’un l879 yılında, ilk kez başladığı kazılardan sonra, l981 yılında Kültür Bakanlığı adına Assos antik kentinde kazı ve restorasyon çalışmalarına başlamış ve ölümüne kadar geçen süre içerisinde de bunu sürdürmüştür. Serdaroğlu, Asos kazılarının başlangıcında kentin iki ana kapısından biri olan Batı Kapısı yolunun iki yanındaki anıtsal batı nekropolünü ve akropoldeki Athena Mabedini bulunduğu alanda çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Sonra da çalışmaları kenti kuşatan surların kuzey bölümüne, kent içerisindeki konutların yer aldığı alanlara ve güney terasına yaymıştır. Kazı çalışmalarının yanı sıra, aynı zamanda mimar oluşundan ötürü onarımlara da ayrı bir önem vermiştir.

Athena Mabedinin uzun bir zaman süreci içerisinde devrilmiş olan sütunlarını yerlerine dikerken onları yeni teknoloji ile sağlamlaştırmıştır. Assos’daki arkeolojik alanların ortaya çıkarılmasına çalışılırken diğer yandan da Behramköy’ün kendine özgün taş mimarisini korumuş ve onları onarmıştır. Çanakkale Bölge Koruma Kurulları bu alanda yeni yapılanmayı yasaklamış, eski yapıların onarım ve restorasyonuna destek vermiş, aynı zamanda köyün kuzeyindeki tarıma elverişli olmayan alanlarda konut yapımına izin vermiştir. Böylece, Assos çevresinde Türkiye’de örneğe pek görülmeyen bir uygulama gerçekleştirilmiş, eski ve yeni yapılar yan yana ama içice olmayacak biçimde yapılmaya başlanmıştır.

Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu Eğe Üniversitesi’nden emekli olduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi’nde Mimarlık Tarihi ve Restorasyon dersleri vermiştir (l984-l993). Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümünde ve son olarak da Haliç Üniversitesi’nde anıt, çevre, mimari, restorasyon derslerini sürdürmüştür. Bütün bu çalışmalarını yaparken trafik kazasında yitirdiği oğlu Turgut Serdaroğlu ve gelininin ölümünün üzüntüsünü içine atmıştır.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine aort damarı yırtılmasından ötürü 22 Eylül 2005’de yatırılarak yoğun bakıma alınmışsa da 23 Eylül günü yaşama veda etmiştir. Aphrodisias kazılarını yürüten Prof. Dr. Kenan Erim gibi vasiyeti üzerine de 25 yıldır çalışmalarını sürdürdüğü Assos antik kentinin bulunduğu Ayvacık ilçesi Behramkale Köyü’nde toprağa verilmiştir.

Başlıca Eserleri
Arkaik Dönem İon Mimarlığı, Ankara l963
Lykiak ve Karine de Roma Çağı tapınak Mimarlığı, Ankara l969
Aşağı Fırat Havzasında Araştırmalar, Türk Tarih Kurumu, Ankara l978
Temples and Shrines in Ancient Anatolia,
Gymnasionlar, Eski Çağda Eğitim ve Eğitim mimarlığı
Kibyratia Bölgesinde Araştırmalar
Behramkali Assos, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul l995

Prof.Dr. Ümit Serdaroğlu’nun çeşitli bilimsel dergilerde ve Kazı Sempozyumlarında çok sayıda bilimsel makalesi ve tebliğleri yayınlanmıştır.